Volvo Powertrain, Malmö

Ett projekt med många utmaningar

Läs mer om projektet Se bilder

Ny drivmedelsanläggning till sitt testcenter

Volvo Powertrain behövde en ny drivmedelsanläggning till sitt testcenter för dieselmotorer i Malmö och vände sig till Drivmedelsteknik.

Förutom själva entreprenaden hjälpte vi till med projektering, tillståndshantering och riskutredning.

Utmaningarna var många med höga krav från beställare i kombination med ett begränsat utrymme.
Lösningen blev en av Drivmedelsteknik utvecklad säkerhetscistern på 80m3.
Centralpåfyllningen placerades direkt ovan cisternen för att minimera yta samt minska risken för läckage.
Dubbelmantlade sugledningar av fabrikat Secon-X installerades.
För att klara av riskavstånden mellan centralpåfyllning och närliggande byggnad platsbyggdes en spillplatta med integrerade avrinningsrännor.

Projektspecifikation

  • Beställare: Volvo Powertrain, Malmö
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Projekttyp: Nybyggnation

Volvo Powertrain, Malmö

Vi åtar oss stora som små serviceuppdrag

Testa oss – kom med dina funderingar så lovar vi att göra vårt yttersta för att lösa dem.

Kontakta oss