Vi jobbar regelbundet med projekt åt alla de stora oljebolagen i Sverige

Vi har genom åren samlat på oss stor erfarenhet av att driva stora komplexa projekt där vi ansvarat för hela kedjan från myndighetskontakter och projektering till utförande, dokumentation och slutsyn med aktuella myndigheter.

Vi åtar oss stora som små serviceuppdrag

Testa oss – kom med dina funderingar så lovar vi att göra vårt yttersta för att lösa dem.

Kontakta oss