För 2 veckor sedan hade vi vårt årliga personalmöte med samtliga medarbetare.
Denna gång var även 6 av våra duktiga underentreprenörer på plats.

På våra årliga träffar tar vi alltid tillfället i akt att prata ihop oss gällande bl a teknikfrågor, arbetsmiljö m m. Inbjudna föreläsare kan dyka upp och känner vi att det finns särskilda utbildningsbehov så är detta ett bra tillfälle.

Denna gången hade vi utöver utbildning i bl a oljeavskiljare, höjdmätning, larm & kameraövervakning också en hälsoföreläsning med praktiska stretch- rörlighetsövningar vilket var väldigt uppskattat 🙂