Ett ledande entreprenadföretag med fokus på drivmedelsanläggningar

Drivmedelsteknik ska vara ett ledande entreprenadföretag beträffande nyproduktion, ombyggnation och service av drivmedelsanläggningar i Sverige.

Vi ska använda oss av den senaste tekniken och den största säkerheten för både människor och miljö.

Drivmedelsteknik ska dessutom till drivmedelsanläggningar utveckla och marknadsföra kringutrustning som inte är knuten till pumpar och betalningsutrustning.

Vi åtar oss stora som små serviceuppdrag

Testa oss – kom med dina funderingar så lovar vi att göra vårt yttersta för att lösa dem.

Kontakta oss