Våra ackrediteringar och certifieringar är uppdaterade

Drivmedelsteknik har följande certifieringar, ackrediteringar och intyg:

Ackrediterade av SWEDAC som kontrollorgan typ C (cisternkontroll och trycksättning med gas) 
Certifierade av RISE som kontrollansvarig enligt PBL behörighet K
Elbehörighet, Elsäkerhetsverket – Allmän behörighet
• Byggarbetsmiljösamordnare enligt AML, BAS P / BAS U
• Högsta kreditvärdighet enligt UC
• Högsta kreditvärdighet AAA enligt Soliditet
• Medlem i SPT och STOR

Vår personal genomgår kontinuerligt utbildningar och kurser i bl a:

• Hjärt- / Lungräddning samt första hjälpen
• Arbeten på drivmedelsanläggningar (SPBI / SPT)
• Heta arbeten
• Cisternkontroll
• 5-års kontroll av oljeavskiljare (SS-EN 858)
• Rörinstallation (KPS, UPP och Brugg)
• Utrustningar för nivåkontroll
• Larminstallationer
• System för kameraövervakning
• Provning med höga tryck, AFS 2006:8

Vi åtar oss stora som små serviceuppdrag

Testa oss – kom med dina funderingar så lovar vi att göra vårt yttersta för att lösa dem.

Kontakta oss