INGO Tierp. Ny stor ombyggnation uppstartad.

Upptagning av befintliga cisterner, installation av ny 100m3 cistern, nya drivmedelsrör, ny oljeavskiljare med tillhörande spillzoner, brandtekniska åtgärder och sanering.
Drivmedelsteknik har även utfört all projektering inkl tillståndshantering och konsultsamordning.