Tillsammans med Borås LBC har vi under vecka 7 och 8 utfört ett 10-tal 5-årskontroller i området kring Borås.

Drivmedelsteknik har utfört själva kontrollerna och Borås LBC har stått för tömningsbil och lokalkännedom.

Ett redan väl fungerande samarbete har utvecklats ytterligare i och med detta gemensamma projekt.